Vážení pacienti,
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu
s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
a jeho prováděcími předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu
s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně
osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo
požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje
nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient
povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás
požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

 

Poskytovatel zdravotních služeb Ultrasonografie – MUDr. Ida Prokopová Faresová
rozhodl o tom, že poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta
písemnou formou s vyjímkou případů, které stanoví zákon.

 

Kniha námětů, přání a stížností je k dispozici v USG ordinaci.

 

MUDr. Ida Prokopová Faresová

Provozovatel: Ultrasonografie Plzeň – MUDr. Ida Prokopová Faresová, Terezie Brzkové 942/15, 318 00 Plzeň, Tel: +420 737 767 153, IČO: 71184830